Boeken

Uitgebrachte boeken

Jo Tingen realiseert boeken. Uw idee zet hij samen met u graag om in een hoogwaardig product. Hierbij wordt samengewerkt met ervaren partijen: fotografen, vormgevers, drukkerijen en boekbinders die hun sporen ruimschoots hebben verdiend.

historisch borger uitverkocht

Historisch Borger is een rijk geïllustreerd boek van 96 pagina’s, samengesteld door Borger-kenner Jan Eising. Elke foto is voorzien van een korte tekst. Het boek toont herkenbare beelden voor de oudere inwoner. Voor de nieuwkomer is het een kennismaking met de geschiedenis van Borger. Historisch Borger kost € 24,90.

Historisch Gieten verscheen in november 2022. Dit boek neemt u mee naar het verleden van deze plaats. Het gebonden boek (A4-formaat) met harde omslag telt 112 pagina’s met bijna 250 foto’s. Per situatie is er een korte toelichting. Het boek kost € 24,90.

Cover-Gieten-2023-verkocht
Cover-Meeden-2023-verkocht

In Hoe Meeden veranderde…  is te zien dat ook in dit dorp vanaf de voorlaatste eeuwwisseling veel anders is geworden. In dit boek staan historische en actuele foto’s naast elkaar afgebeeld. Hierdoor zijn deze veranderingen op boeiende wijze zichtbaar. Hoe Meeden veranderde… is samengesteld door leden van de Dorpsraadcoöperatie Meeden.

Het in kleurendruk uitgevoerde boek verscheen in november 2022. Het telt 112 bladzijden en bijna 150 foto’s. Het gebonden boek is voorzien van een harde omslag en kost € 19,90.

Hoe Gasselternijveen veranderd is… is een gebonden boek met harde omslag, 100 pagina’s en 150 zwart/wit afbeeldingen. Het boek verscheen in de zomer van 2013 ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan van Gasselternijveen.

Eric van Oosterhout, ten tijde van de presentatie burgemeester van Aa en Hunze, over dit boek: ,,Door het letterlijk naast elkaar plaatsen van oude en nieuwe plaatjes, ontstaat er een mooie beeldgeschiedenis van de ontwikkeling van het dorp. De foto’s, die soms zelfs vanuit de lucht zijn genomen, tonen de vitaliteit van Gasselternijveen.’’

Hoe Gasselternijveen veranderd is… kost €19,90.

Bestellen? Mail naar j.tingen@planet.nl.

Hoe Gieten veranderd is… is een gebonden boek met harde omslag, 132 pagina’s en 260 zwart/wit afbeeldingen. Het boek verscheen in het najaar van 2013.

Jo Tingen: ,,In de vorige eeuw legden fotografen vast hoe delen van Gieten eruitzagen. Inmiddels is door mensenhand veel veranderd. Dit boek geeft een boeiend beeld van veranderingen in dit Hondsrugdorp.’’

Hoe Gasselte en Kostvlies veranderd zijn… is een gebonden boek met harde omslag, 132 pagina’s en 250 zwart/wit afbeeldingen. Het boek verscheen in het najaar van 2017.

Jo Tingen: ,,Dit boek toont hoe Gasselte en Kostvlies zich de afgelopen eeuw(en) hebben ontwikkeld. Welke cafeetjes, huizen en andere gebouwen stonden er ooit in beide dorpen, wat is hiervan verdwenen en wat is hiervoor teruggekomen. De tocht door het Gasselte en Kostvlies van vroeger en nu begint bij de vruchtenkwekerij Pomona aan de Gieterweg. Vervolgens komt de oude spoorbrug voorbij, verscheidene straten in Gasselte en het Hemelrijk. Via de Sodemorseweg, de Borgerweg, het zuidelijke deel van Gasselte en het Noordveen eindigt de lezer bij de Grensweg in Kostvlies.’’

Hoe Gasselte en Kostvlies veranderd zijn… kost €24,90.

Bestellen? Mail naar j.tingen@planet.nl.

Hoe Haulerwijk veranderd is… is een gebonden boek met harde omslag, 120 pagina’s en 250 zwart/wit afbeeldingen. Het boek verscheen in het najaar van 2018.

Engbert ter Veld, voorzitter van de Historische Vereniging Haulerwijk en Omstreken over dit boek: ,,Prachtige foto’s van het hedendaagse Haulerwijk met daartegenover dezelfde locatie maar dan van jaren geleden. U ziet, hoe Haulerwijk veranderd is. Het is fantastisch dat de geschiedenis door middel van foto’s ook voor het nageslacht bewaard kan blijven. Het boek is prachtig en waardevol.’’

Hoe Haulerwijk veranderd is… kost €19,90.

Bestellen? Mail naar j.tingen@planet.nl.

Dwingel – Eertieds en Hedendaegs is een gebonden boek met harde omslag, 128 pagina’s en ruim 300 zwart/wit afbeeldingen.

Hoe zijn Dwingeloo en zijn buurtschappen in de loop der jaren veranderd? Aan de hand van historische en actuele foto’s is dit te zien in dit fotoboek, samengesteld door bestuursleden van de historische vereniging Stichting Dwingels Eigen. Het boek toont onder andere wat is verdwenen en wat hiervoor terug is gekomen. Maar ook is te zien dat veel behouden is gebleven, waardoor de voormalige gemeente Dwingeloo één van de mooiste gebieden van Drenthe is.

Op de linker pagina ziet u hoe een situatie eens was, op de rechter hoe die nu is. Zo is de verandering in één oogopslag zichtbaar. Bij elke situatie staat een toelichting.

De foto’s staan zodanig in het boek, dat er een route is ontstaan. Deze begint bij de zuivelfabriek aan de Entingheweg. Vervolgens wordt de lezer meegenomen naar het dorpscentrum met zijn prachtige brink en de buurtschappen Lhee, Lheebroek, Eemster, Leggeloo, Geeuwenbrug, Dieverbrug, Westeinde en Stroovledder.

Dwingel – Eertieds en Hedendaegs kost €24,90.

Bestellen? Mail naar j.tingen@planet.nl.

Opmaak 1

Wildervank – Veenkolonioal pronkjewail. Het boek neemt u mee naar het heden en verleden van deze plaats.

Ook in Wildervank is in de loop der jaren veel veranderd: bruggen maakten plaats voor dammen en het zwembad verdween. Gesloopt werden de stations, de molens, fabrieks- en schoolgebouwen, winkelpanden, boerderijen en woningen. Maar er werd ook gebouwd. Onder andere verrezen appartementencomplexen en nieuwe woonwijken. En er kwam een nieuwe vaarweg.

In dit boek kunt u deze veranderingen zien. De linker bladzijde toont de historische situatie, de rechter de actuele, met hierbij een korte toelichting. Het gebonden boek met harde omslag telt 124 fotopagina’s (21 x 24 cm) met ruim 200 afbeeldingen waarvan meer dan de helft in kleur.